هزینه های انتقال مالکیت و تعویض پلاک خودرو | اگر تا به حال

اهمیت فک پلاک در زمان نقل و انتقال خودرو چیست؟هنگامی که خودرویی را خرید و فروش می کنید، نیاز به تعویض پلاک خودرو دارید؛ یعنی، تفاوتی ندارد که خریدار یا فروشنده باشید.

معمولاً، این موضوع برای فروشنده اهمیت بیشتری دارد؛ چرا؟در حقیقت، مسئولیت خودرو تا زمانی که پلاک فروشنده بر روی آن نصب است به او مربوط می شود؛ حتماً می توانید تصور کنید که چه دردسرهایی در


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65927059/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

– – اخبار بازار – اگر تا به حال در جریان نقل و انتقال خودرو قرار گرفته باشید، می دانید که حذف پلاک قبلی و نصب پلاک جدید در عملیات خرید و فروش خودرو اهمیت فراوانی دارد؛ اما، آیا می دانید که تعویض پلاک مالک قبلی خودرو در صورتی انجام می شود که لیست هزینه های مربوطه پرداخت شده باشد؟ این لیست شامل هزینه هایی مانند خلافی، عوارض آزادراهی، عوارض سالیانه و مالیات نقل و انتقال خودرو به همراه دستمزد فک پلاک است.

اگر خریدار باشید، باید پلاک مالک قبلی را حذف و پلاک خود را نصب کنید.

اگر فروشنده باشید، باید پلاک خود را حذف و پلاک مالک بعدی را نصب کنید.

در ادامه، با لیست هزینه های فک پلاک 1401 بیش از پیش آشنا خواهید شد؛ بنابراین، همراه ما باشید.

اگر تا به حال در جریان نقل و انتقال خودرو قرار گرفته باشید، می دانید که حذف پلاک قبلی و نصب پلاک جدید در عملیات خرید و فروش خودرو اهمیت فراوانی دارد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری