هزینه طرح ترافیک افزایش می یابد | مجتبی شفیعی معاون حمل و

کلید واژه ها: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری – معاون حمل و نقل و ترافیک – ازدحام – ترافیک – محدوده طرح ترافیک – طرح ترافیک – معاون حمل و نقل – شهرداری تهران – عوارض – میزان – متناسب – حمل و نقل – خودرو – ترافیکی – شهرداری – حضور – تهران – شفیعی – معاون – صورت – برود – افزایش – پرداخت – تصمیم – تغییر – شبانه – تشویق – وضعیت – توضیح – قیمت


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64492303/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AFمجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته مدل محدوده طرح ترافیک به این صورت خواهد بود که میزان عوارض باید متناسب با میزان ازدحام ترافیکی و مدت حضور خودرو در این ازدحام باشد؛ – یعنی به هر اندازه که ازدحام بیشتر می شود، عوارض باید بالاتر برود.

با توجه به شرایط فعلی در حال ایجاد تغییرانی هستیم که البته زمینه سازی های نرم افزاری، سخت افزای و مدیریتی نیاز داریم.

احتمالا، اما تغییر طرح ترافیک تا پایان سال به تصویب شورای ترافیک برسد و بعد از آن مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

اما این روند باید انعطاف پذیر باشد؛ یعنی در طول شبانه روز و متناسب با محدوده مدام تغییر کند.

شفیعی گفته دلیل ریشه ای این تصمیم وضعیت سوخت است، زیرا قیمت سوخت واقعی نیست و اگر قیمت سوخت واقعی بود، برای مردم توجیه اقتصادی نداشت که ماشین بیاورند.

                        معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران توضیح داده که مدل محدوده طرح ترافیک به این صورت خواهد بود که میزان عوارض باید متناسب با میزان ازدحام ترافیکی و مدت حضور خودرو در این ازدحام باشد؛ یعنی به هر اندازه که ازدحام بیشتر می شود، عوارض باید بالاتر برود و همزمان هرچقدر که مدت حضور خودرو در ازدحام بیشتر باشد، عوارض بیشتری باید پرداخت کند تا فرد تشویق شود آنجا را ترک کند.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری