هجوم مردم به سمت بازار خودرو/ افزایش 300 میلیون تومانی این خودرو در یک هفته!

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65534787/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری