هایما 8S با پوشش نانو سرامیک بدنه تحویل مشتریان می شود

منبع خبر: افق نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65719180/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری