نگرانی مالکان خودروهای برقی در ایتالیا از افزایش ۱۶۱ درصدی هزینه برق

تناقض اینجاست که بسته به نوع خودروها هزینه پر کردن باک با بنزین بسیار کمتر از شارژ خودروهای برقی است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65592758/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87

به گزارش بازار، صاحبان خودروهای برقی در ایتالیا نگرانی خود را از افزایش هزینه شارژ در رم پایتخت این کشور اعلام کردند.

مالک خودروی برقی : متاسفانه هزینه‌های (شارژ خودرو) بیشتر از بنزین است. مدت زمان شارژ نیز دردسری دیگر است. ستون‌های شارژ خودرو بسیار پیشرفته و مجهز به شارژ سریع است، اما خودروهای برقی آمادگی دریافت شارژ سریع را ندارد. در ۱۲ ماه گذشته، این افزایش (انرژی) در شارژ داخلی خودروهای الکتریکی تا ۱۶۱ درصد افزایش یافته است که بسیار زیاد است.

به گزارش راپتلی، بر اساس گزارش‌ها قیمت شارژ خودروهای برقی در ایتالیا طی یکسال ۱۶۱ درصد افزایش یافته است.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری