نوسان قیمت ارز عامل زیان قطعه ساز| قیمت گذاری دستوری خودرو چالشی برای مانور تولید کننده

قاسم کاهه در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به بخش وارداتی مواد اولیه تولید خود گفت: باتغییر قیمت ارز محصول نهایی ما هم افزایش قیمت پیدا می کند ولی خودرو ساز بلافاصله نمی تواند افزایش قیمت داشته باشد لذا زیان آن متوجه قطعه ساز می شود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65570113/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%26%23124%3B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری