نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی؛ شاه کلید کاهش آلودگی هوای تهران

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در پایتخت باید به وسیله اتوبوس های برقی انجام شده و همزمان با توسعه ناوگان حمل و نقل برقی لازم است تا اتوبوس های فرسوده نیز از رده خارج شوند.

شهرداری تهران در طول یک سال گذشته اقدامات مثبتی در جهت نوسازی تاکسی ها و اتوبوس های شهری انجام داده اما این اقدامات همچنان پاسخگوی جمعیت شهر تهران نیست.

مشکل دیگری که درخصوص ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر تهران وجود دارد، امکان دسترسی به آن هاست؛ براساس استانداردهای جهانی یک شخص از منزل یا محل کار خود باید با طی کردن مسافت 500 تا 1000 متر به یکی از وسایل حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشد اما این مورد در کلان شهر تهران بسیار بیش از استاندارد جهانی است.

در صورتی که دسترسی به ناوگان حمل ونقل عمومی برای مردم به بهترین شکل ممکن مهیا شود، مردم برای رفت وآمدهای خود مجبور به استفاده از خودروهای شخصی نیستند؛ بنابراین آنچه لازم داریم انجام اقداماتی است تا سفرهای درون شهری را به سمت حمل و نقل عمومی سوق دهد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66431317/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C

در صورتی که دسترسی به ناوگان حمل ونقل عمومی برای مردم به بهترین شکل ممکن مهیا شود، مردم برای رفت وآمدهای خود مجبور به استفاده از خودروهای شخصی نیستند؛ – بنابراین آنچه لازم داریم انجام اقداماتی است تا سفرهای درون شهری را به سمت حمل و نقل عمومی سوق دهد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری