نمی شود 5 دهه شعار دهیم ولی در عمل و در حق مردم اجحاف کنیم

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66093893/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری