نماینده مجلس: ارجاع افزایش نرخ ارز به اعتراضات فرار رو به جلوست

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66154897/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری