نقش مدیران نالایق در اعتراضات اخیر

چرا مدیران خودروساز راست راست در وسط شهر با امنیت تردد می‌کنند و حتی ریاست می‌کنند؟

به والله قسم مدیران نالایق هم در اغتشاشات سهم دارند، باید آن‌ها راهم مجازات کنید

باید واردات خودرو آزاد شود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65612779/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%26%23124%3B-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7

چرا یک بار نیامدید بگویید انتقام بی‌کفایتی خودروسازان را که داغ جوانان را به سینه گذاشته است را ما میگیریم؟

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در صحن علنی مجلس طی نطقی پرده از نقش مدیران نالایق در اعتراضات اخیر برداشت.

چرا یک بار مسئولان آن کارخانه را که محصولاتش را گران کرد؛ در وسط شهر شلاق نزدید؟

به خدا قسم آرزوی خودرو برای مردم آرزوی دست نیافتنی شده است.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری