نتیجه ی بررسی تیراژ تولید خودرو در 1401

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020117238807486464/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری