منتظر خودروهای وارداتی نباشید/ وعده کاهش قیمت خودرو اشتباه بود

منبع خبر: ایران پژواک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65235436/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%2F-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری