مقررات واردات خودروهای فرسوده تا مهرماه نهایی می شود

برای گزارش دادن «اخبار خودرو» به گزارش تسنیم، اخیراً مشکلات جدی در خصوص مقررات اسقاط خودروها به وجود آمده است. از سوی دیگر در قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو، دولت موظف به تدوین چند آیین نامه داخلی شد. مقررات اسقاط خودرو، واردات خودروهای فرسوده، مالیات بر مصرف سوخت و … از جمله آنها بود.

از آنجایی که این مقررات به یکدیگر وابسته هستند، تدوین آنها توسط دولت با فاصله زمانی همراه بود.

بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، این آیین نامه تا یک ماه آینده نهایی می شود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245999/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری