معرفی هفت بانک عامل افتتاح حساب وکالتی خرید خودرو

منبع خبر: مدار اقتصادی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66667338/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری