معادله قیمت خودرو با فاکتور کارکرده

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020207843907852288/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%C2%BB

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری