مردم در کشورهای مختلف برای خرید خودرو چند ماه حقوق خود را باید پس انداز کنند؟

منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65362832/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری