مرحله جدید فروش فوق العاده مری اما (نوامبر 1402)

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»با متقاضیان و آژانس های تایید شده تماس بگیرید. این شرکت بر اساس پیش ثبت نام خودرو لاماری ایما در سامانه عرضه یکپارچه داخلی خودرو بر اساس فرآیند انتظار، در نظر دارد از متقاضیان محترم (مشخص شده در سامانه مذکور) فراخوانی نماید.

بدین منظور از متقاضیان دعوت می نماییم از ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 09/01/1302 لغایت پایان روز سه شنبه مورخ 9/9/90، نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام و انعقاد قرارداد فروش فوق العاده با قیمت قطعی و با موعد تحویل 90 روز کاری اقدام نمایند. 07/1402/ مراحل ثبت نام الکترونیکی خودرو العماری و تکمیل مراحل پرداخت را انجام دهد.

جزئیات شرایط فروش:

مرحله جدید فروش فوق العاده مری اما (نوامبر 1402)

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246953/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-1402

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری