مدت ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه مشخص شد!

به گزارش خبرجو 24; مدت ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه مشخص شد! مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: این خودروها بر اساس اولویت قبلی و بر اساس فراخوان خودروساز و تحویل استثنایی به مدت 3 ماه در حال بررسی هستند. – به گزارش خبرجو 24; مدت ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه مشخص شد! رئیس …
منبع خبر: خبرجو 24
رتبه خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020616650163888128/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری