مجازات سنگین مخدوش کنندگان پلاک خودرو چیست؟

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66397810/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری