متقاضیان خرید خودرو حتما بخوانند | سیستم یکپارچه خودرو باز شدسیستم یکپارچه خودرو باز شد. در ادامه به جزییات خبر باز شدن سیستم یکپارچه خودرو بپردازید. – بپردازید. تقدیسی خاطرنشان کرد: این سامانه یکپارچه است ماشین افتتاح شده است، وی گفت: افرادی که در آخرین مرحله موفق به دریافت خودرو نشدند می توانند با مراجعه به سایت مجددا ثبت نام کنند.
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020601137470296064/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری