متقاضیان خرید خودرو از سامانه یکپارچه این فرصت را از دست ندهند

منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020531606436898816/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری