متقاضیان از خودروسازان گران فروش شکایت کنند

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020401336499269632/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری