ما استانداردهایی را در خودروسازی رعایت می‌کنیم که حتی بعضی از اروپایی‌ها رعایت نمی‌کنند!ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید:خط تولید خودروسازی ما با شرکت پژو تفاوتی ندارد و درحال حاضر سخت افزاری بدون ایراد در اختیار داریم.خودروی اقتصادی یعنی خودروی زیر ۲۰۰ میلیون تومان، که نیمی از مردم توانایی خرید آن را دارند.
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65761575/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری