مالیات بر خانه های گران قیمت به عدالت و برابری های بین نسلی کمک می کند

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66223286/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری