ماشین بخریم یا صبر کنیم؟

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020439952931784704/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری