​ماجرای قیمت های نجومی خودروهای اسقاطی در دیوار / پیکان گرانتر از خودروی صفر شدچند ساعت اخیر انتشار رگباری آگهی های فروش خودروی پیکان، فضای دیوار و شیپور را به تسخیر خود درآورده است. موضوع قابل تامل، قیمت های نجومی این آگهی هاست – به گزارش 9 صبح؛چند ساعت اخیر انتشار رگباری آگهی های فروش خودروی پیکان، فضای دیوار و شیپور را به تسخیر خود درآورده است. …
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020618226575183872/%E2%80%8B%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری