ماجرای جنجالی فیلم تیراندازی خونین به خودروی پلیس زاهدان چیست؟

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66142116/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری