لیست نهادهای دولتی که بدون نوبت خودروی شاسی بلند گرفتند

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200011497207808/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری