لزوم تناسب سوخت مصرفی با استانداردهای خودرویی

منبع خبر: افق نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66293459/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری