قیمت پراید این روزها چند؟

مدل ۹۹ این خودرو ۱۹۹ میلیون قیمت گذاری شده است. که طی مدت گفته شده ۲۹ میلیون گران شده است.

 

برای خرید پراید چقدر باید هزینه کنیم؟

 
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66062140/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F

قیمت روز پراید صفر ۱۱۱ SE مدل ۹۹ حوالی ۲۳۰ میلیون تومان اعلام شده است که به معنای افزایش ۳ میلیونی طی یک روز و ۱۵ میلیونی طی ماه گذشته است. قیمت پراید ۹۹ مدل ۱۳۱ SE نیز ۲۱۹ میلیون تومان شد. این خودرو طی ۳۶ روز گذشته ۳۴ میلیون گران شده است.

طبق مشاهدات قیمت روز پراید صفر، پراید ۱۵۱ پلاس مدل ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب حوالی ۲۲۱ و ۲۲۸ میلیون تومان خریدوفروش می شود که نسبت به معاملات دو هفته گذشته حوالی ۲۴ میلیون گران شدند. مدل ۱۴۰۰ این خودرو، طی سه ماه گذشته ۳۸ میلیون گران شده است و مدل ۹۹ آن طی ۳۶ روز گذشته ۳۹ میلیون گران شده است.​

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری