قیمت پایین در بازار خودرو/ آخرین وضعیت قیمت پژو، داینا، تارا و کویک

بازار خودرو این روزها بدون مشتری وضعیت باثباتی ندارد. یک روز شاهد افزایش قیمت خودرو و یک روز کاهش قیمت هستیم. – صفحه اقتصاد – بازار خودرو این روزها در وضعیت ظرفیتی بدون مشتری نیست؛ یک روز شاهد افزایش قیمت خودرو و یک روز کاهش قیمت هستیم. آخرین وضعیت بازار از …
منبع خبر: صفحه اقتصاد
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020804492938070016/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D8%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری