قیمت ها تا پایان سال ثابت می ماند در خصوص واگذاری خودروسازان به جمع بندی نرسیدیم

روند کاهشی تورم نسبت به سال گذشته ادامه خواهد داشت و قیمت ها تا پایان سال ثابت خواهند ماند. احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران گفت: علیرغم برنامه ریزی ها و وعده هایی که در خصوص کاهش نرخ تورم داده شده، شاهد این هستیم که نرخ تورم در حال کاهش است و کاهشی در نرخ تورم وجود ندارد، این در حالی است که پیش از …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020933510774685696/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%26%23124%3B-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری