قیمت نهایی Daion Y7 (اکتبر 1402) اعلام شد.

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»قیمت نهایی دایون جدید برای عرضه در سیستم یکپارچه ویژه در اکتبر 1402 منتشر شد.

لیست قیمت:

نام محصول قیمت نهایی (تومان)
دایون Y7 1,606,000,000

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246422/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-Y7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1-1402

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری