قیمت نهایی چانگان های وارداتی تعیین شد

منبع خبر: کارآفرین نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020505969831933952/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری