قیمت مونتاژی ها تغییر می کند؟

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020221660970889216/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری