قیمت عجیب و غریب اجاره پراید برای یک روز!

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020311313412796416/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری