قیمت سدان لوکس هونگقی بهمن در بازار نجومی شده است

شرکت بهمن موتور قیمت هونگچی H5 را نسبت به اسفند ماه 1402 150 میلیون تومان افزایش داد.
منبع خبر: شایا نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030109750425313280/%D9%87%D9%88%D9%86%DA%AF%DA%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری