قیمت روز خودرو 25 آبان 1401/ رشد 60 میلیون تومانی قیمت روز خودرو های مختلف!

منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65670713/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1401%2F-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری