قیمت روز خودرو 10 آبان 1401/ سرمایه گذاران اتومبیل های لوکس می خرند

منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65480321/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1401%2F-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری