قیمت رانا به قیمت شش ماه قبل بازگشت قیمت رانا در بازار خودرو چند بود؟

قیمت های بازار رانا پلاس به نرخ اوایل تابستان بازگشت. – به کمتر از 500 میلیون رسید. قیمت رانا را در جدول زیر مشاهده می کنید. قیمت رانا در بهار 1402 قیمت رانا پلاس در بازارها به نرخ های اوایل تابستان بازگشت و بر این اساس قیمت رانا پلاس 1402 به 465 میلیون تومان رسید یعنی ….
منبع خبر: شما نیوز
رتبه خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020614167694825472/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%26%23124%3B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری