قیمت خودرو کارکرده روز 14 آبان 1401/ رشد قابل توجه قیمتی و رکود بازار اتومبیل

منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65525206/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1401%2F-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری