قیمت خودرو های ایران خودرو و سایپا امروز 31 مرداد1401+ جدول

این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می شود.

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو های ایران خودرو امروز شد دوشنبه 31 مرداد 1401 را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز دوشنبه 31 مرداد 1401 مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است.

در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را می بینید: قیمت خودرو های ایران خودرو امروز دوشنبه 31 مرداد 1401 + جدول قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو های ایران خودرو امروز شد دوشنبه 31 مرداد 1401 را در جدول زیر مشاهده نمایید.

– روزنو :قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز دوشنبه 31 مرداد 1401 مشخص شد.

کلید واژه ها: ایران خودرو – خودرو – قیمت – ایران – محصولات ایران خودرو – محصولات – دوشنبه – مرداد – امروز – محصولات سایپا – بازار – سایپا – جدول – قیمت خودرو – بروزرسانی – نمایندگی – تومان – کارخانه – در بازار امروز – قیمت ها – مشاهده – روزانه – تفاوت قیمت – میلیون – فاصله – تفاوت – ادامه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64772417/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF1401%2B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می شود.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری