قیمت خودرو زوتی به 826 میلیون تومان رسید

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246418/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DB%B8%DB%B2%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری