قیمت خودرو ریخت | کاهش نسبی قیمت خودرو امروز 2 مرداد

منبع خبر: مهشو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020500418867849216/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA-%26%23124%3B-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری