قیمت خودرو افزایش یافت/ 206 نزدیک به 379 میلیون تومان شد

منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65555154/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%2F-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری