قیمت خودرو استخوان مردم را ترکانده است| فاطمی امین توانایی مدیریت وزارت صمت را ندارد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020215211290626048/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%26%23124%3B-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری