قیمت خودروهای مونتاژی اعلام می شود | شورای رقابت در بیانیه

– شورای رقابت در بیانیه ای ضمن تشریح عواملی که در تعیین قیمت کارخانه ای خودروها موثر بوده است، اعلام کرد که قیمت های خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرایند مشابه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

شورای رقابت در بیانیه ای ضمن تشریح عواملی که در تعیین قیمت کارخانه ای خودروها موثر بوده است، اعلام کرد که قیمت های خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرایند مشابه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

در تنظیم گری این بازار باید سعی شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ شود که در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا در جلسه 543 مورخ 11 بهمن 1401 سعی بر آن بوده تا تمام این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازاکوفارس، در بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو آمده است: “بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی از جمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالانه و .

اما در این مسیر چالش های متعددی وجود دارد از جمله: الف- در سمت تقاضا: شرایط تورمی کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارایی های خود، تم


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020120141194166272/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

اثر می پذیرد و بر بخش های دیگر اقتصاد کشور از جمله صنایع پایین دستی همچون قطعه سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری