قیمت خودروهای فرسوده نباید بیش از 10 درصد نو باشدقیمت خودروهای اسقاطی نباید بیش از 10 درصد بهای خودروهای نو از همان نوع باشد این موضوع باید معیار باشد. – به گزارش جلوگیری کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: قیمت خودروهای اسقاطی نباید بیش از 10 درصد بهای خودروهای نو از همان نوع باشد این موضوع باید معیار باشد. …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020632421529591808/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری