قیمت خودروهای داخلی در دولت سیزدهم چقدر افزایش یافت؟ + نمودارها

قیمت خودروهای داخلی پس از پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان نخست وزیر دولت سیزدهم و تا زمانی که مسعود بزکیان به ریاست جمهوری رسید، شاهد کاهش شدیدی بود. – قیمت خودروهای داخلی در دولت سیزدهم چقدر افزایش یافت؟ + اینفوگرافی قیمت خودروهای داخلی از زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی…
منبع خبر: تجارت نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030462568422348800/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%9F-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری