قیمت خودروهای داخلی امروز در بازار آزاد چند؟+ جدول | در حال

اما به صورت کلی خریداری در بازار نیست و همه هر روز سرگردان تر از روز گذشته هستند که همین امر امکان پیش بینی وضعیت بازار را در روزهای آینده با ابهاماتی همراه ساخته است.

فعالان بازار خودرو به این نکته نیز اشاره می کنند که رکود به وجود آمده در بازار این روزها بیش از پیش عمیق شده و خریداران تنها نظاره گر این بازار آشفته هستند و تنها جابجا شدن قیمت ها را رصد می کنند.

در حال حاضر با وجود رکود در معاملات خودرو اما بازار اعلام قیمت های کاذب داغ است و هر کسی به سلیقه خود قیمتی را برای خودروها اعلام می کند.

فعالان بازار خودرو سعی می کنند دلیلی درباره این رشد اعلام نکنند و رشد قیمت به بازار را تنها به جابجایی اعداد و رقم نسبت دهند.

در حال حاضر با وجود رکود در معاملات اما بازار اعلام قیمت های کاذب داغ است و هر کسی به سلیقه خود قیمتی را برای خودروها عنوان می کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66075558/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F%2B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

– ، در روزهای اخیر افزایش نرخ دلار در بازار موجب شده تا قیمت خودرو روند صعودی را طی کند.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری